Problem cierpienia w Autobiografii mistycznej Anny Marii Marchockiej

Lidia Sokół
2016 Meluzyna  
reprezentantki karmelitańskiej szkoły pobożności, stanowią zapis dziejów jej życia ( -), ale również rozwoju duchowego. Ukazują one autorkę w najrozmaitszych wymiarach egzystencji, wśród których uwagę przykuwają obrazy cierpienia wiodącego ku wewnętrznej doskonałości. Chociaż zdaniem Karola Górskiego: "Autorka nie posiada szczególniejszego talentu literackiego, pisze na ogół gładko, ale nie ozdobnie" (Górski, , s. ), a tekst, o którym mowa, nie jest dziełem teologicznym w ścisłym sensie, to
more » ... słym sensie, to właśnie: "Prostota stanowi jeden z uroków tej opowieści" (Górski, , s. ). W prostocie przede wszystkim, w nieskomplikowanych opisach stanów emocjonalnych i zycznych bohaterki autobiogra cznej historii mistycznej kryje się sens i obraz męki. Doświadczenie cierpienia natomiast, widziane oczyma Anny Marii Marchockiej, staje się zarówno świadectwem wyrzeczenia, jak i koniecznością dążenia do duchowej doskonałości. Bardzo ważnym elementem życia klasztornego była medytacja oparta na ascetycznym modelu duchowości, powstawanie zaś w czasach potrydenckich "pism o rzeczach niebieskich" , które zawierały rozważania mistyczne, służyło udoskonaleniu kontemplacji zakonnic oraz pogłębieniu ich życia duchowego. Mirosław Korolko pisał na ten temat: Medytacje (łac. meditationes) o tematyce religijnej, teologicznej i lozo cznej zawierają rozważania o istocie ludzkiego zbawienia, o udziale w nim Chrystusa. Autorzy z kręgu franciszkańskiego chętnie ten gatunek uprawiali, potem stał się on własnością powszechną. Rozważali w tych utworach naj-*
doi:10.18276/me.2016.2-03 fatcat:ne6scq3jwfecnhmz7uaimpmrbq