maciej dulewicz Neuroteologiczne wyjaśnienia przeżyć religijnych. Analiza krytyczna

Instytut Uniwersytet W Białymstoku, Katedra Socjologii, Ontologii, Epistemologii
2013 Czasopismo Internetowe Nr   unpublished
Neurotheology is an interdisciplinary research programme connected to the cog-nitive science of religion. This article presents the problem of the explanation of religious experience in terms of experimental neuroscience. I present several research experiments carried out by the most prominent scholars and make a critical analysis of the research methods and conclusions, which reduce religious experience to bio-psychological phenomena. I formulate a negative answer to the question whether
more » ... stion whether neurotheology proves the naturalness of religious experience. I also point out the implications and philosophical assumptions of this research. Naturalism, which is a basis for neuroscientific research, leads to but a fragmentary explanation of the multidimentional religious phenomenon. Z ainteresowanie sferą duchową towarzyszyło ludzkości od zawsze. Na prze-strzeni tysięcy lat zajmowały się nią m.in. filozofia, teologia, antropologia, psychologia, religioznawstwo czy socjologia. W kontekście historycznym można zaobserwować niesłabnący rozwój koncepcji starających się wytłumaczyć religij-ność człowieka. Najróżniejsi badacze starali się ją zgłębić, opisać, doświadczyć, a jeszcze inni zanegować, uznając za szkodliwą lub zbędną. Mistycy, święci czy osoby głęboko przeżywające swoją wiarę, doświadczając stanów mistycznych, pozostają wyzwaniem dla nauk empirycznych.
fatcat:5mn5g5a23ff6dgzs7vqkpxnmny