Kendine Özgü Riskler Üzerine Bir Literatür Derlemesi

Barış Kocaarslan
2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Finansal varlık fiyatlama teorileri çeşitli risk faktörlerini dikkate alarak finansal varlıkların getirilerini açıklamayı amaçlar. Bu teorilerin doğası gereği bazı kısıtları ve varsayımları içermesi gerekmektedir. Bu kısıt ve varsayımlar bazen piyasa mekanizmasının işleyişi ile uyuşmayabilir. Bu nedenle, gözlemlenen piyasa fiyatları ile finansal teorilerin tahminleri arasında sıklıkla önemli miktarda sapmalar görülmektedir. Bu sapmaların önemli bir kaynağı olarak varlıkların kendine özgü
more » ... ın kendine özgü riski çok sıcak bir tartışma konusudur. Kendine özgü risklerin iyi çeşitlendirilmiş portföyler oluşturarak azaltılabileceği iddiası bu tartışmanın odak noktasıdır. Bu çalışmada, literatürdeki ilgili çalışmaları gözden geçirerek sistematik olmayan (kendine özgü) risklerin fiyatlanmasının arkasındaki potansiyel nedenleri ele almayı amaçladık. Bu amaçla, sistematik olmayan risklerin karakteristiklerini daha iyi anlayabilmek için çalışmamızda ilk olarak geleneksel finans teorilerinin bazı zayıflıklarından bahsettik. Bunun yanında, kendine özgü risklerin arkasında yatan temel nedenler ve bu risklerin piyasa mekanizmasındaki değişikliklere olan duyarlılığın seviyesi meselesi ilgili literatürdeki geçmiş bulguların ışığında değerlendirilmiştir. Son olarak, kendine özgü risklerin nasıl ölçüleceği ile ilgili literatürdeki önerilerden bahsedilmiştir.
doi:10.26466/opus.480916 fatcat:bbwoqy6l7fbvze7pxh3ojue3cy