Uvodnik: vpliv ekonomskih sprememb na zdravstveno in babiško nego

Peter Požun
2012 Obzornik zdravstvene nege  
Številni družbeni, politični, ekonomski in strokovni dejavniki povsod po svetu vplivajo na razvoj zdravstvene nege ter medicinske sestre spodbujajo pri vodenju, profesionalizaciji in zagotavljanju kakovostnega zdravstvenega varstva (holzemer, 2010). Kako ekonomija vpliva na zdravstveno in babiško nego? To obsežno temo je potrebno osvetliti s petih različnih stališč glede na pet različnih vlog, ki jih imajo medicinske sestre po vsem svetu (izraz medicinske sestre se nanaša na medicinske sestre,
more » ... medicinske sestre, babice ter zdravstvene tehnike -obeh spolov): -medicinske sestre kot vodje; -medicinske sestre kot učitelji/vzgojitelji; -medicinske sestre kot družinski člani; -medicinske sestre kot izvajalci poklicne dejavnosti; -medicinske sestre kot menedžerji ali delodajalci. najprej je potrebno orisati svetovno ekonomsko krizo in njen vpliv na zdravstveno in babiško nego. _________________________________________________________________________________________________________ Peter Požun, viš. med. teh., un. dipl. ekon. Board of Directors of international council of nurses mednarodni svet medicinskih sester Kontaktni e-naslov / correspondence e-mail: peter.pozun@siol.net Prispelo / Received: 31. 12. 2012; Sprejeto / Accepted: 9. 2. 2012 Citirajte kot / Cite as: Požun P. Vpliv ekonomskih sprememb na zdravstveno in babiško nego. obzor Zdrav neg. 2012;46(1)5-8.
doaj:7f41fbc1c9444d589d00cda79d1bf8eb fatcat:xnufw66denea5k4bex4uncm4ky