Mariana Jerzego Toporowskiego (1901-1971) "Księgozbiór Świętokrzyski"

Elżbieta Stec
2020 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
Artykuł jest wynikiem prac rejestracyjnych autorki nad kolekcją dwudziestowiecznego krytyka literackiego, bibliografa i bibliotekarza, Mariana Toporowskiego. Przedstawiono jego krótki biogram, szczególnie zwracając uwagę na zainteresowanie i silny emocjonalny związek z regionem świętokrzyskim. Wynikiem pasji było opracowanie "Bibliografii świętokrzyskiej", organizacja wystaw oraz zgromadzenie tzw. "Księgozbioru Świętokrzyskiego", który w 1952 r. przekazał Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w
more » ... lcach. Księgozbiór był kompletowany głównie w l. 30 XX w. ale także w późniejszych latach, liczy 177 tytułów cennych i często unikatowych opracowań o Ziemi Kieleckiej. Książki wyposażono w exlibris. Autorka skrótowo opisała zawartość treściową kolekcji.
doi:10.33077/uw.25448730.zbkh.1995.376 fatcat:pbqqcbb4fbabvlrt2iu6ve3ewi