mgr Tomasz Szulc KRYTYCZNA OCENA ZASADNOŚCI I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA SPRZĘTOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZEZ POLSKĘ ARMII UKRAIŃSKIEJ

Polska Nauk, Instytut Studiów, Politycznych Zakład, Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Studiów Strategicznych
unpublished
Streszczenie: Konflikt zbrojny w Donbasie ujawnił katastrofalne przygotowanie armii ukra-ińskiej do prowadzenia działań bojowych. Wobec krytycznego rozwoju sytuacji na polu walki pojawiły się w Polsce propozycje dozbrojenia armii ukraińskiej uzbrojeniem z polskich zasobów oraz przeszkolenia jej personelu. Nie odpowiadają one realiom ukraińskim, ponieważ Ukraina ma często więcej nowszego sprzętu wojskowego niż Polska, była przed wojną jednym ze świa-towych liderów eksportu broni, a co
more » ... ni, a co najważniejsze jej problemem nie jest brak uzbrojenia, tylko braki w wyszkoleniu wyższej kadry oficerskiej armii ukraińskiej. Celem artykułu jest zaprezen-towanie lokalnych uwarunkowań w konfrontacji z polskimi możliwościami. Polskie propozycje pomagania Ukrainie muszą być dobrze skalkulowane, aby ich realizacja faktycznie wzmocniła siły zbrojne Ukrainy, a nie służyła jedynie do celów propagandowych. Słowa kluczowe: Ukraina, Polska, szkolenie, uzbrojenie, Przez kilkanaście miesięcy konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską Ukraina starała się by państwa NATO rozpoczęły dostawy broni dla armii ukraińskiej. Od początku argument braku odpowiedniego sprzętu wojskowego był używany w ukraińskiej polityce wewnętrznej, by usprawiedliwić klęski armii w walkach ze wspieranymi przez Moskwę separatystami i regularnymi oddziałami armii rosyjskiej. Przywódcy Zachodu nie zdecy-dowali się na otwarte wsparcie militarne zdajać sobie sprawę, że dostawy nawet najbar-dziej zaawansowanych systemów uzbrojenia nie zmienią sytuacji. Obok przyczyn stricte politycznych związanych z próbami deeskalacji konfliktu, promowaniem własnych in-teresów narodowych, istnieją przyczyny wojskowe które jednoznacznie wskazywały na bezcelowość tego kroku. Kluczem do poprawy sytuacji na froncie było przeprowadzeni gruntownej reformy ukraińskich sił zbrojnych, na co nikt na Ukrainie nie miał ochoty. W Polsce natomiast w czasie rządów koalicji PO-PSL kilkukrotnie zapowiadano sprze-daż broni na Ukrainę i kilkukrotnie dementowano wcześniejsze oświadczenia w zależ-ności od stanowiska najważniejszych natowskich sojuszników (Siemoniak: Polska jest gotowa sprzedać Ukrainie broń. To trzeba załatwiać, nie gadać, 2014, Broń dla Ukrainy? Siemoniak: Zbrojeniówka o niczym innym nie marzy, 2014, Siemoniak: broń dla Ukrainy
fatcat:fei5ezpfsvhexg3yit6naagd7q