Problematyka przestępstwa uporczywego nękania

Marcin Galiński
2019 Studenckie Zeszyty Naukowe  
<p>Niniejszy artykuł przedstawia istotę przestępstwa uporczywego nękania stypizowanego w art. 190a k.k. Regulacje te poddane zostają szczegółowej analizie, której celem jest wskazanie rozumienia poszczególnych pojęć użytych przez ustawodawcę w omawianych przepisach, a także wskazanie kwestii problematycznych, w tym popełnienie przez ustawodawcę błędów przy konstruowaniu regulacji dotyczących przestępstwa uporczywego nękania, co powoduje, że przepis zawiera pewne zbędne elementy. Nie mniej
more » ... omawiane regulacje pomimo pewnych błędów należy uznać za niezbędne.</p>
doi:10.17951/szn.2019.22.41.69-83 fatcat:hm4ohnho4nh43g4hnkmhbpf4qa