Osmanlı Devleti'nde 6 Yıl Devam Eden Uzaktan Eğitimden Bir Kesit: Ebüzziya Tevfik Bey'den Oğlu Velid'e Edebiyat Dersleri

Yüksel YILDIRIM
2021 VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  
doi:10.24186/vakanuvis.880434 fatcat:jnyrx6dzwvfxddcbvng4fm3saq