Дитячі та юнацькі духовні пісні й гімни менонітів Західної Європи: історія та сучасність

Svitlana Brezhnieva
2017 Педагогічний дискурс  
У статті розглянуто історію розвитку дитячих та юнацьких духовних пісень і гімнів, аналіз текстів гімнів, які відображають появлення та поступове зростання великих духовних почуттів дитини, погляди авторів цих гімнів щодо задуму створення цих пісень, вплив кожного слова на свідомість дитини, яке збагачує її внутрішній світ. У процесі теоретичного аналізу серед євангельських піснеспівів виділено: 1) цикл гімнів для дітей та юнацтва, які містять елементи поклоніння; 2) пісні причастні; 3) пісні
more » ... овіді; 4) євангельські пісні-декламації. Висновком дослідження є дефініція про важливість залучення дітей до виконання духовних гімнів, апелюючи до їхньої емоційності, чутливості, потребі у виконанні спільних дій з родиною та вихованні спорідненості з конфесійною спільнотою у процесі духовного зростання. Виконання Гімнів просвітлює свідомість дитини, розвиває її вокальні здібності, емоційну рухливість, спів релігійних гімнів формує почуття належності до конфесійної спільноти, спонукає дитину до засвоєння духовних скарбів. До перспективних напрямків дослідження віднесені позиції щодо співставлення змісту музичного та літературного текстів, вивчення емоційно-образного ставлення дітей до музичної сутності релігійних гімнів, висвітлення музичної символіки змістового наповнення духовних гімнів. У статті наголошується на важливості прилучення дитини до виконання духовних гімнів саме у родинному колі, оскільки це сприяє активізації потреби до духовного життя. Ключові слова: родина, дитина, музична освіта, духовність, духовні пісні, гімни, гімнографія, меноніти, священне писання, піснеспів, конфесії, псалми.
doaj:816ea04511fc4d6ca9ed5099eab78fa5 fatcat:a3jexbskr5e6lb2wty3zvtwn5y