Comparison of the performance indicators of the quality of vehicles

Олександр Миколайович Іванушко
2018 Vìsnik Žitomirsʹkogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu: Tehnìčnì Nauki  
О.М. Іванушко, асистент Національний транспортний університет Порівняння експлуатаційних показників якості автотранспортних засобів (Представлено д.т.н., проф. В.П. Сахно) Кожен автотранспортний засіб наділений своїми, індивідуальними властивостями, що передусім залежать від його конструкції. Підбираючи конструкцію автомобіля для виконання ним певних завдань, найчастіше за основний порівняльний параметр приймається собівартість перевезення 1 тони вантажу (або 1 пасажира), що не відображає в
more » ... не відображає в повній мірі придатність автомобіля до виконання свої функцій за певних виробничо-організаційних та експлуатаційних умов. Обґрунтований вибір транспортного засобу повинен базуватися на можливості максимально його використовувати за заданих умов експлуатації і при цьому повинен зберігатися оптимальний баланс необхідних ресурсів для його функціонування. У статті представлено концептуальний підхід до виконання порівняльного аналізу ключових експлуатаційних показників якості автотранспортних засобів, на прикладі вантажних автомобілів у специфікації самоскид і міксер. Було виконано обґрунтування цих показників і доведено їх значущість. Також представлено результати апробації представленого підходу з використанням математичного моделювання режиму руху автомобілів на основі реального міського маршруту. На основі порівняльного аналізу встановлено, що більш нові транспортні засоби, що мають високу вантажопідйомність, оптимально підібрані двигун із трансмісією, що забезпечують високу технічну швидкість, а також мають найбільші міжсервісні інтервали технічного обслуговування -дозволяють більш ефективно використовувати їхній потенціал у виробничій діяльності. Ключові слова: властивості автомобіля; вибір конструкції; необхідний обсяг ресурсів; маршрут руху; порівняльний аналіз; показник ефективності. Постановка проблеми. Вибір автотранспортного засобу (АТЗ) для виконання ним поставлених завдань потребує виконання аналізу його основних експлуатаційних і конструкційних параметрів. Ці параметри можуть, на перший погляд, не суттєво відрізнятися у різних марках і моделях автомобілів та не завжди характеризують їх придатність до використання за певних умов експлуатації. Автомобіль складається із взаємозв'язаних підсистем (агрегатів, механізмів), які не гарантують створення оптимальної технічної системи, а в деяких випадках навіть спричиняють її непрацездатність [8, с. 37]. Також має вплив, якість експлуатаційних показників, зокрема придатність автотранспортного засобу до його обслуговування і використання в умовах існуючої виробничо-технічної бази, яка може бути створена під певний вид АТЗ або навпаки АТЗ підбирають під вже існуючу виробничо-технічну базу. Дані обставини більш усугубляють ситуацію вибору найбільш придатного АТЗ у випадку застосування різних за конструкцією і призначенням транспортних засобів в умовах одного підприємства, які використовуються для досягнення однієї мети, а за своїми властивостями доповнюють один одного. За таких умов виникає проблема обґрунтованого вибору конструкції автотранспортних засобів для використання їх у виробничій діяльності за певних умов експлуатації з найкращим економічним ефектом, що разом буде характеризувати їхню ефективність.
doi:10.26642/tn-2018-2(82)-53-62 fatcat:qdh4ootwf5am3nefoywuvool5y