Energy storage devices for subway trains
Zasobniki energii dla pojazdów metra

Zygmunt Giziński, Paweł Giziński
2018 Rail Vehicles  
W artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem zasobników energii na przykładzie Metra Warszawskiego. Na podstawie wstępnych wyliczeń energii hamowania dla eksploatowanych w Warszawie pociągów metra zaproponowano zastosowanie stacjonarnych lub pojazdowych zasobników energii. Zwrot inwestycyjnych nakładów finansowych dla obu typów zasobników następuje w przeciągu około 5 lat.
doi:10.53502/rail-138476 fatcat:yr6ja54t4feinl3vjytuuetvtm