Calibration procedure and uncertainty analysis of an electronic scale based on two-current source supplied circuit

2017 Tehnički Vjesnik  
Original scientific paper The article presents the prototype version of an original weight scale in which a non-conventional supplying circuit of strain gauge load cells is applied. The paper discusses construction of an electrical circuit, the way of strain gauge transducer connection and the measuring procedure. As far as the authors know, this novel electrical circuit and its application in a weight scale system have never been mentioned in literature. The specifications for directreading
more » ... ght scales typically include readability, repeatability, linearity and eccentricity. The values of these parameters were estimated and used for calculation of the weight measurement uncertainty in the tested measuring range of the designed device. Postupak baždarenja i analiza nesigurnosti elektronske vage na temelju strujnog kruga istosmjerne i izmjenične struje Izvorni znanstveni članak Rad predstavlja verziju prototipa originalne vage u kojoj je primijenjeno neuobičajeno napajanje ćelija tenziometra. U radu se razmatra konstrukcija električnog strujnog kruga, način povezivanja pretvarača tenziometra i postupak mjerenja. Koliko je autorima poznato, taj novi električni krug i njegova primjena na sustav vage nisu do sada spomenuti u literaturi. Specifikacije za vage s direktnim očitavanjem tipično uključuju čitljivost, ponovljivost, linearnost i ekscentričnost. Procijenjene su vrijednosti tih parametara i primijenjene u proračunu nesigurnosti mjerenja težine u ispitivanom rasponu mjerenja konstruiranog uređaja.
doi:10.17559/tv-20141026162349 fatcat:hous2ufkcnfk3aiwbatgv2ffmy