Approach to the development of the monograph "Acorus calamus rhizome" for inclusion in the State Pharmacopoeia of Ukraine

M. S. Yaremenko, T. M. Gontova, L. M. Sira, E. E. Kotova, A. G. Kotov
2017 Upravlìnnâ ekonomìka ta zabezpečennâ âkostì v farmacìï  
М. С. ЯреМенко, Т. М. ГонТова, Л. М. Сіра, е. е. коТова, а. Г. коТов ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» Підходи до розробки монографії «ЛеПехи звичайної кореневища» дЛя вкЛючення у державну фармакоПею україни Кореневище лепехи звичайної -широко вживана лікарська рослинна сировина (ЛРС). До цього часу в Україні діючою нормативною документацією на даний вид ЛРС є Государственная фармакопея СССР ХІ издания «Корневища аира». Більшість методів контролю якості
more » ... контролю якості сировини, які регламентує ця стаття, вже застарілі і не відповідають сучасним вимогам аналізу ЛРС. Тому актуальною є розробка національної монографії на цей вид сировини з урахуванням світового фармакопейного досвіду аналізу ЛРС. Метою роботи було порівняння критеріїв стандартизації кореневищ лепехи звичайної в Государственной фармакопее СССР (ГФ) ХІ издания, Государственной фармакопее Республики Беларусь (ГФ РБ), Німецькому Фармацевтичному кодексі (Deutscher Arzneimittel Codex, DAС 2011), Австрійській Фармакопеї 2006 (Oesterreichisches Аrzneibuch, OeAB) та Китайській Фармакопеї 2005 (CPh) та визначення підходів до стандартизації якості сировини при розробці монографії «Лепехи звичайної кореневища» відповідно до сучасних вимог до якості ЛРС. Результати. Було проведено аналіз монографій на кореневище лепехи звичайної, представлених у таких нормативних документах (НД): ГФ ХІ, ГФ РБ, DAС, OeAB, CPh, в ході якого було визначено, що більшість із представлених НД містить методику ідентифікації сировини методом тонкошарової хроматографії, а також визначено гранично допустиму концентрацію токсичної речовини -азарону. Висновки. Запропоновані підходи до розробки монографії «Лепехи звичайної кореневища» для включення у Державну фармакопею України на основі аналізу монографій на кореневище лепехи звичайної в інших НД.
doi:10.24959/uekj.17.3 fatcat:lzz22u4l2bdwbajfk5u2ca6r74