Sociologists' Feast during the Plague. Thesis Defence under Pandemic Conditions

Arvydas Virgilijus Matulionis
2020 Filosofija Sociologija  
Pristatoma pirmą kartą Lietuvoje dėl koronaviruso pandemijos nuotoliniu būdu vykusios disertacijos gynimo eiga. 2020 m. balandžio 9 d. Socialinių mokslų krypties sociologijos disertaciją "Vartotojiškumo raiškos tendencijos Lietuvoje: didžiųjų miestų gyventojų požiūris į būstą kaip vartojimo objektą" sėkmingai apgynė Andrius Segalovičius. Gynimo apžvalgoje aptariami tiek virtualioje aplinkoje vykusio disertacijos gynimo ypatumai, tiek atskleidžiamas mokslinės diskusijos turinys. Šis gynimas
more » ... s. Šis gynimas parodė, kad net sudėtingomis karantino sąlygomis galima užtikrinti kokybišką disertacijos svarstymą. Raktažodžiai: vartotojiška visuomenė, vartotojiškumas, vartotojiškumo raiškos intensyvumo kriterijus Sociologiniuose žurnalo numeriuose retai apžvelgiame konferencijas ar kitus mokslinius renginius. Norėtųsi bent trumpai pristatyti neeilinį įvykį Lietuvos sociologų bendruomenėje -pirmą kartą disertacijos gynimą ypatingomis karantino sąlygomis interneto ryšiu. Negaliu nepaminėti ir tai, kad šis žurnalo numeris taip pat rengiamas virtualiai -savuose būstuose esam palinkęs prie personalinių kompiuterių ekranų. Taigi gyvenimas tęsiasi. Pavadinimą sugalvojau gana pretenzingą, todėl jis reikalauja paaiškinimo. Dar vaikystėje man akį patraukė knygelė su netikėta antrašte -"Puota maro metu". Nelabai suvokiau, kas ta puota ir kas tas maras. Autoriaus nepamenu, bet tai tikrai nebuvo šio posakio autorius Aleksandras Puškinas (1) ar dar gerokai anksčiau nuskambėjusi Džovanio Bokačio mintis kūrinyje "Dekameronas" (2). Žodyne puota apibūdinama kaip pokylis, vaišės, pavyzdžiui, -vestuvių puota. Taigi šventės išraiška. Na, o mano aprašomas įvykis iš tiesų buvo tikra mokslinės diskusijos šventė. Šias eilutes rašau šv. Velykų dienomis, todėl tiek sau, tiek žurnalo redaktorėms slogiomis "maro" -koronaroviruso pandemijos -sąlygomis siekiu pakelti nuotaiką. Tikiuosi, kad žurnalui išėjus karantinas jau bus pasibaigęs, ir reiklus skaitytojas man atleis už tokius pašmaikštavimus. O dabar apie patį disertacijos gynimą. Pradžioje pristatysiu disertacijos gynimo dalyvius. Disertaciją parengė Andrius Segalovičius. Gynimo tarybos pirmininkė -Lietuvos socialinių tyrimų centro (LSTC) vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Meilutė Taljūnaitė. Tarybos nariai: LSTC vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Jolanta Aidukaitė ir dr. Diana Janušauskienė, Latvijos kultūros akademijos rektorė prof. Rūta Muktupavela ir Vytauto Didžiojo universiteto mokslo darbuotojas dr. Apolonijus Žilys. Kadangi disertacija buvo parengta eksterno būdu, tai A. Segalovičių konsultavo LSTC vyriausioji mokslo darbuotoja Rūta Brazienė. Organizacinius klausimus sprendė LSTC mokslinė sekretorė dr. Sandra Krutulienė ir IT administratorius Rimantas Junevičius.
doi:10.6001/fil-soc.v31i2.4237 fatcat:mgx7zy4k2fejfcmckhvcpjppay