An Optimal Generation Scheduling Approach Based on Linear Relaxation and Mixed Integer Programming

Lei Yunkai, Liu Fang, Li Ao, Su Yunche, Yang Xinting, J. H. Zheng
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3023184 fatcat:zxp4accuofbizff2kblht3jsuy