Entrevista a Vicent Pascual: del bilingüisme al plurilingüisme escolar

Dari Escandell Maestre
2010 ÍTACA Revista de Filologia  
n el món de l'educació, com en tot, darrere de les metodologies, dels programes d'ensenyament-aprenentatge o de les sigles amb què els identifiquem (PIL, PEV, PIP, PEBE, etc.), hi ha -sobretot-persones; professionals que hi han deixat empremta amb el seu compromís cívic. Per això, quan parlàvem d'educació bilingüe en el sistema educatiu valencià, quan ho fem ara d'educació plurilingüe, el subconscient ens remet -sempre, indefectiblement-a un nom: Vicent Pascual. De fet, les respostes a la
more » ... t entrevista fan sobrer qualsevol altre preàmbul relatiu als singulars perfils de la seua figura. L'ANY 1991 VAS ELABORAR LA PROPOSTA QUE DERIVÀ EN LA CREACIÓ DELS ACTUALS PROGRAMES D'EDUCACIÓ BILINGÜE (PEV, PIL I PIP). QUINA ERA LA SITUACIÓ DEL VALENCIÀ A L'ESCOLA, EN AQUELLA ÈPOCA? La proposta aparegué en el llibre Un model educatiu per a un sistema escolar amb tres llengües, escrit conjuntament amb Vicent Sala. En aquell moment hi havia una incorporació plena de l'ensenyament del valencià a les escoles, i creixia, imparable, el nombre de centres que incorporaven l'ús vehicular del valencià; alhora, es manifestava ja el rebuig de determinats centres a aquest procés de valencianització. La proposta de programes nasqué en plena elaboració de la reforma educativa que es concretaria en la LOGSE. La reforma plantejava una renovació en profunditat de l'ensenyament de les llengües des d'una perspectiva comunicativa i textual, i, tot i que en la Conselleria hi havia un bon equip, quan jo m'hi vaig incorporar em vaig adonar que aquell plantejament era insuficient. L'ensenyament de les llengües havia de desenvolupar-se a partir d'una política lingüística educativa valenciana, dins el marc de l'educació bilingüe, que assumira un tractament conjunt de totes les llengües del currículum -amb el valencià com a nucli organitzador-i que articulara l'educació lingüística global dels alumnes i les E Ítaca. Revista de Filologia ISSN 2172-5500
doi:10.14198/itaca2010.1.18 fatcat:llsk5fttbffo5cwaysh5tc5mzu