PUBLIC HEALTH AND SANITARY MANAGEMENT THE PATIENT-AN ACTOR WITHOUT WHOM MEDICINE WOULD NOT EXIST

L Vulcu, Dana Vulcu
unpublished
Rezumat: O problemă deosebită în teoria şi practica medicinei este pacientul. Pacientul are din nou un mare stress-pacientul cu marea problemă a menţinerii sănătăţii care se realizează prin promovarea sănătăţii şi dintr-o dată, dacă este bolnav...Facultatea de Medicină trebuie să dezvolte pacientul şi bolnavul ca o realitate teoretică şi practică a medicinei. Cuvinte cheie: pacient, drepturi, educaţie pentru sănătate, relaţie medic-pacient Abstract: A special problem in the theory and practice
more » ... heory and practice of medicine is the patient. The patient has another human major stress-the patient with his great problem of health maintenance accomplished by health promotion or all at once if he is ill...... Faculty of Medicine should develop the patient and the sick man as a theoretical and practical reality of medicine.
fatcat:vzcejt237fgxvkxu2vsowuf6vm