ÇEKİ DEMİRİNDE SONLU ELEMANLARLA ELASTO-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

Adnan ATICI, Muammer NALBANT, Adnan Özel
1996 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Bu çalışmada çeki demirindeki gerilme analizi sonlu elemanlar metoduyla yapılmıştır. Sonlu eleman modelinin kurulmasında dört düğümlü izoparametrik elemanlar kullanılmış olup interpolasyon fonksiyonu olarak ise Lagrange polinomları alınmıştır. Eleman ağının oluşturulması için ayrı bir proğram yapılmış ve elemanlar otomatik olarak elde edilmiştir. Sonlu elemanlar için de özel bilgisayar proğramı geliştirilmiştir. Ele alınan çeki demirinde artık gerilmeleri hesaplayabilmek için elasto-plastik
more » ... lme analizi yapılmıştır. Elasto plastik gerilme analizinde yüklemeler 400 daN'dan 1000 daN'a kadar 100 daN'luk artışlarla yüklenerek gerilme değerleri hesaplanmıştır. Bu analizde "Başlangıç gerilmesi metodu" kullanılmıştır.
doaj:97fe285b39fa4e21843de9f02fa88aeb fatcat:733rvxiavbgklj6g6xujiev6b4