Naturalne i sztuczne światło w architekturze-na przykładzie Syrii Natural and artificial light in architecture-Syria example

Joanna Klimowicz, Joanna Klimowicz, Wydział Architektury, Politechniki Warszawskiej, Eng Klimowicz
unpublished
Streszczenie Światło -człowiek nie umie bez niego żyć. W dawnych czasach były to tylko promienie słoneczne lub ogień. Dziś możemy w pełni wykorzystać rozwój technologii i stosować światło sztuczne. Zarówno w architekturze i urbanistyce gra ono istotną rolę. Gra światła i cienia stwarza wiele możliwości dla kreowania przestrzeni potrzebnej dla naszej egzystencji. Naturalne warunki klimatyczne zwłaszcza ilość dni słonecznych warunkują wykorzystanie światła dziennego dla potrzeb współczesnego
more » ... współczesnego człowieka. Wykorzystywanie światła naturalnego jest istotne w różnych strefach klimatycznych. W krajach basenu Morza Śródziemnego m.in. w Syrii światło jest trochę inaczej traktowane niż chociażby w Polsce czy krajach Skandynawskich. Światło nocne natomiast uzależnione jest od jego barwy i natężenia tak istotnego w rozwiązaniach architektonicznych i urbanistycznych. W zabudowaniach w krajach basenu Morza Śródziemnego m.in. w Syrii dużo miejsca poświęca się umiejętnemu kształtowaniu bryły i planu, aby najkorzystniej wykorzystać grę światła i cienia. Abstract Light -humans can't live without it. A long time ago the only source of light was from the sun, moon and fire. Today, we can fully use artificial light thanks to technology development. In architecture and urban planning light plays an important role. Both light and shade creates many opportunities for necessary form and shape in our living space. Natural climate conditions, especially the number of sunny days, are conditioned by the use of daylight for the needs of modern humans. The use of natural light is important in different climate zones. In the Mediterranean countries, and also in Syria, the daylight is treated differently than in Poland or in the Scandinavian countries. Nightlight, however, depends on client needs and its color and intensity is important in architectural and urban design. In Syrian developed zones, as one of the Mediterranean countries, much attention is given to the good shape and floor plan design of buildings, in order to make the best use of light and shade. Słowa kluczowe: światło naturalne, światło sztuczne, barwa światła, światło w architekturze
fatcat:dz5s4ch6zvaydegbyr3ozw6sri