Uwarunkowania procesów inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Anna Skowronek-Mielczarek
2019 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów  
W artykule skoncentrowano uwagę na uwarunkowaniach prowadzenia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo to wynik realizacji jego strategii rozwoju, to warunek odpowiedzi na oczekiwania klientów, reakcji na działania konkurencji, ale i powiększania wewnętrznego potencjału. W warunkach dużej zmienności otoczenia, rosnącej niepewności funkcjonowania przedsiębiorstw, inwestycje wymagają od nich prowadzenia wielu analiz,
more » ... iania oczekiwań szerokiego kręgu interesariuszy oraz realizacji projektów, które będą stanowić przejaw kreatywnego działania. Dlatego artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych wyników badań empirycznych dotyczących czynników warunkujących podejmowanie inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz identyfikacji barier, występujących w tym zakresie.
doi:10.33119/sip.2018.162.13 fatcat:wuanckvuvferrb4zo3b6lfpcym