RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF FUTURE FIRE-RESСUERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

Olena Pokanevych, State Emergency Service in Kyiv
2019 Tehnologìï rozvitku ìntelektu  
Поканевич Олена Анатоліївна, головний фахівець відділу психологічного забезпечення та соціально -гуманітарної роботи управління персоналу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві Pokanevich@bigmir.net ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПОЖЕЖНИХ -РЯТУВАЛЬНИКІВ Анотація У статті йде мова про програму формування психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників до професійної діяльності, процес емпіричного
more » ... ес емпіричного дослідження шляхом констатуючого та формуючого експерименту. Описана вибірка досліджуваних, діагностична процедура, що включає в себе експертну оцінку діяльності та діагностичний інструментарій, який був застосований для дослідження ефективності програми формування психологічної готовності. В результаті проведеного дослідження стало можливим описати особливості пожежнихрятувальників, що визначають рівень готовності до діяльності в екстремальних умовах. Узагальнений психологічний портрет майбутніх пожежних-рятувальників на початкового етапу навчання дозволив визначити наступні особливості структури психологічної готовності: моральний, когнітивний, вольовий, комунікативний, мотиваційний компоненти. Отримані емпіричні дані дозволяють істотно уточнити теоретичну модель психологічної готовності до діяльності в особливих умовах. Ключові слова: професійна діяльність, психологічна готовність, компоненти психологічної готовності, готовність до виконання завдань, готовність до професійної діяльності.
doi:10.31108/3.2019.3.2.8 fatcat:irfyuhpigzbg5hjxotzyugssre