Betydningen af lægernes motiver for produktiviteten på de danske sygehuse. Er lægerne aktive med- eller modspillere?

Kristinna Andersen og Lisa Balch Christensen
2003 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
Betydningen af laegernes motiver for produktiviteten på de danske sygehuse. Er laegerne aktive med-eller modspillere? Lange ventelister og personalemangel betyder, at der er behov for at forbedre produktiviteten på de danske sygehuse. Spørgsmålet er, om laegernes motiver for udførelsen af deres arbejde hindrer dette. Erfaringer fra Holstebro viser, at laeger, der udtrykker samme patient-oriente rede motiv som grundlaget for deres arbejde, ikke har samme adfaerd i relation til produktivi
more » ... produktivi tetsfremmende reformer. Funktionalistisk professionssociologi og rationel neo-weberiansk teori tillaegger laegerne henholdsvis altruistiske og egennyttemaksimerende motiver, men begge ty per motiver resulterer i samme adfaerd, nemlig fravaer af produktivitetsforbedringer. Undersø gelser viser, at økonomiske incitamenter kan påvirke laegernes adfaerd i relation til opgaver, der ikke er entydigt professionelt definerede. For laegerne i det danske sygehusvaesen er der dog et generelt fravaer af klare individuelle og kollektive økonomiske tilsk yn delser til at fremme pro duktiviteten.
doi:10.7146/politica.v35i2.69676 fatcat:xeegebuynna5bpyvcxtuve5blu