American Medical Association, Guides to the Evaluation of Permanent Impairment

Nursel Gamsız Bilgin
2019 Adli Tıp Bülteni  
Öz Ülkemizde engel oranı hesaplanmasında farklı tarihlerde güncellenmiş yönetmelikler kullanılmaktadır. Bu yönetmeliklere göre ortaya çıkan engel oranları sıklıkla birbirinden farklı olmakta ve yönetmeliklerde yer almayan tanı/hastalıklar/kısıtlılık durumunda takdir/inisiyatif kullanılabilmektedir. Ülkemizde bilimsel kriterlere göre hazırlanmış, takdire yer bırakmayacak şekilde hesaplamaya izin verecek tek bir kılavuzun kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Amerikan Tıp Akademisinin
more » ... kademisinin hazırladığı kılavuzun amacı travma ve/veya hastalık sonucu ölçülebilir fiziksel ve/veya psikolojik kayıplar yaşayan bireylere verilecek maddi tazminatın belirlenmesine yardımcı olmak için engel oranı saptamaktır. Ülkemizdeki mevcut sıkıntıları ortadan kaldıracağını düşündüğümüz Amerikan Tıp Akademisinin hazırladığı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da kullanılan Engellilik Değerlendirmesi Kılavuzu hakkında bilgi vermek amacıyla bu derleme hazırlanmıştır. Abstract Updated regulations on different dates are used for calculating the disability rate in our country. Disability rates calculated according to these regulations are often different from each other and in case of diagnosis / diseases / limitations that are not included in the regulations, discretion / initiative can be used. A single guide which is prepared according to the scientific criteria and will allow the calculation in a way that does not leave any discretion has become necessary for our country. The aim of the guideline prepared by the American Medical Academy is to determine the rate of disability to help determine the financial compensation to be given to individuals experiencing measurable physical and psychological losses as a result of trauma and illness. This review has been prepared to provide information about the Disability Assessment Manual used by the American Medical Academy, which we think will eliminate the current problems in our country.
doi:10.17986/blm.2019356620 fatcat:odj4wjggmnb2jnechnwyciqule