Massive pericardial effusion without cardiac tamponade due to subclinical hypothyroidism (Hashimoto's disease)

Panteleimon Papakonstantinou, Nikolaos Gourniezakis, Christos Skiadas, Alexandros Patrianakos, Achilleas Gikas
2018 Rural and remote health  
doi:10.22605/rrh4384 pmid:29778090 fatcat:ux63mcio6rdhlh3dosdihqmpty