The role of nurse/technician anesthetist in organ donor programme

Jadranko Topić, Višnja Nesek Adam, Dario Zirdum
2017 Sestrinski glasnik/Nursing Journal  
Au tor za ko res pon den ci ju/Corresponding aut hor: Višnja Nesek Adam, Sažetak Moždana smrt definira se kao nepovratni prekid funkcije velikog i malog mozga te moždanog debla, a uključuje nemogućnost spontanog disanja, uz održanu srčanu funkciju. Pojam moždane smrti uveden je u kliničku terminologiju zbog toga što strojna ventilacija i primjena raznih vazoaktivnih i inotropnih lijekova mogu danas produžiti rad srca, kao i funkciju disanja. Transplantacija je učinkovit način liječenja
more » ... liječenja terminalnog zatajenja pojedinih organa, a organi dostupni za transplantaciju danas se najčešće dobivaju od moždano mrtvih osoba. Postupak eksplantacije organa proces je koji koji se ravna prema znanstveno verificiranim postupcima koji omogućavaju uspješnu eksplantaciju organa. Postupak uključuje prepoznavanje mogućih darivatelja organa, provođenje postupaka dokazivanja moždane smrti, razgovor s članovima obitelji, održavanje darivatelja organa i pripremu za postupak eksplantacije, kao i usklađivanje aktivnosti tijekom eksplantacije. Pojedini dijelovi procesa se međusobno isprepliću i ne mogu se jasno odvojiti. Svaki od njih zahtijeva stručno i odgovorno djelovanje svih medicinskih djelatnika uključenih u postupak eksplantacije. Cjelokupni postupak temelji se na organiziranom timskom radu, pri čemu je vođa tima bolnički transplantacijski koordinator prisutan u svakom stupnju procesa. Svi bolnički transplantacijski koordinatori u Republici Hrvatskoj su liječnici, najčešće anesteziolozi, jer je složen postupak dokazivanja moždane smrti i održavanja darivatelja organa blizak uobičajenim metodama rada anesteziologa. Uz bolničkog transplantacijskog koordinatora u postupak su uključeni i liječnici različitih specijalnosti, medicinske sestre/tehničari i drugi medicinski djelatnici, a važnu ulogu ima anesteziološka sestra/tehničar. Kao član tima sudjeluje u svim dijelovima procesa eksplantacije, uključujući i završni postupak. Cilj je preglednog članka prikazati ulogu anesteziološke sestre/tehničara u postupku dokazivanja moždane smrti, održavanja potencijalnog darivatelja organa te tijekom postupka same eksplantacije. Ključne riječi: moždana smrt • anesteziološka sestra/tehničar • eksplantacija Kratki naslov: Anesteziološka sestra/tehničar i eksplantacija
doi:10.11608/sgnj.2017.22.039 fatcat:aj2f6miog5f3hljnw7jndslbnm