Bazilijonų vienuolijos ryšiai su Vilniaus universitetu

Ina Kažuro
2019 Lietuvos istorijos studijos  
[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba] Vilniaus universitetas kelis šimtmečius buvo pagrindinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukštoji mokykla, kurios įtaka reiškėsi įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse – religijoje, politikoje, kultūroje. Straipsnyje nagrinėjama, kaip Vilniaus Alma Mater veikė Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios bazilijonų vienuolijos (veikė 1617–1839 m.) raidą. Tuo tikslu išskiriamos trys grupės, atspindinčios dviejų institucijų ryšius:
more » ... ų ryšius: bazilijonai – universiteto studentai, bazilijonai – universiteto dėstytojai ir bazilijonai – universiteto partneriai švietimo srityje.
doi:10.15388/lis.2018.42.12386 fatcat:uw3gxjhoircqlmlrmmpds2gka4