PALEOFAUNA NEOLITICĂ DE LA RUGINOASA (JUD. IAŞI) ŞI UNELE ASPECTE ALE OCUPAŢIEI LOCUITORILOR CUCUTENIENI DIN ACEASTĂ AŞEZARE DE MARIA ŞTIRBU

Viii Olga Materiale, Maria Necrasov, Ştirbu
1962 în Lucrările Congr. VII Internat. Sci. Anthrop. et Ethnol   unpublished
Săpăturile efectuate de arheolog Magda-Cornelia Lazarovici în cursul anilor 2001-2005 în aşezarea cucuteniană de la Ruginoasa au scos la iveală un material faunistic bogat numeric. În adevăr, materialul se cifrează la 7 659 piese, destul de fragmentate, dintre care 6 678 au putut fi determinate, până la gen şi chiar la specie, iar pentru restul de 981 fragmente şi aşchii, fără părţi semnificative pentru identificare, s-a putut preciza doar că aparţin mamiferelor. Gradul de fragmentare a
more » ... ului ne atestă că suntem în prezenţa unor resturi menajere. Materialul determinat este reprezentat prin resturi care au aparţinut mamiferelor, păsărilor, reptilelor (chelonieni) şi moluştelor (lamelibranhiate şi gasteropode). Moluştele, reprezentate prin valvele scoicii de râu (diferite specii ale genului Unio), deţin ponderea cea mai ridicată (5 157 valve care echivalează în greutate cu cca 47 kg). La acestea se mai adaugă 34 cochilii întregi sau fragmentate care provin de la melcul comun (Helix pomatia). Frecvenţa resturilor aparţinând moluştelor întruneşte un procent de 77,73% din întregul material determinat. În acest context ţinem să subliniem că prezenţa unui număr atât de mare de valve de lamelibranhiate, dar şi a unor cochilii de gasteropode, în materialul furnizat nouă pentru studiu, atestă minuţiozitatea, seriozitatea şi conştiinciozitatea arheologului Magda-Cornelia Lazarovici în recoltarea materialului rezultat din săpături. Reptilele sunt reprezentate prin nouă fragmente de plastron, aparţinând cu multă probabilitate chelonianului Emys orbicularis. Prezenţa păsărilor a fost identificată prin două fragmente de humerus, care provin de la două specii acvatice diferite. Materialul care corespunde mamiferelor întruneşte un procent de numai 22,10% din totalul pieselor determinate. Ca în majoritatea aşezărilor neolitice, studiate până în prezent 1 , predominante sunt resturile care provin de la mamiferele domestice. Acestea întrunesc un procent de cca 84% faţă de cca 16%, cât reprezintă mamiferele sălbatice (tabelul 1). Mamiferele domestice Subliniem încă de la început că, spre deosebire de toate aşezările neolitice studiate, aşa cum rezultă din literatura de specialitate, pe primul loc ca frecvenţă se situează porcinele şi nu bovinele 2 ca în majoritatea 1 Olga Necrasov, S. Haimovici, Fauna din complexele Boian de lângã satul Bogata, în Materiale, 5, 1959, 105-111; idem, Studiul resturilor de faună neolitică (cultura Hamangia) descoperite în cursul săpăturilor de la Techirghiol, în
fatcat:ih46qcowxbee5cbqdnmzlzqodm