Wiara jako postawa człowieka myślącego w refleksji Benedykta XVI

Andrzej Proniewski
2014 Rocznik Teologii Katolickiej  
doi:10.15290/rtk.2014.13.1.08 fatcat:a2bhvmwm5ndozh7ak6kytwakxa