TELEVİZYON İŞLETMELERİNDE İŞLETMENİN DÜŞÜNSEL YAKLAŞIMLARININ TELEVİZYON YAYINLA

Nurat KARA
2015 The Journal of Academic Social Science Studies  
Özet Bu çalışmada, çoğu tecimsel kuruluşlar olan televizyon işletmelerinin yayınlarında işletme sahibinin veya sahiplerinin düşüncelerinin etkilerinin yansıması tartışılmış; televizyon işletmelerinin yayınlarında büyük oranda işletmenin düşünsel etkilerinin olması ve anamal sahibi girişimcinin ideolojik görüşlerinin yaşam biçemi olarak izleyiciye benimsetilmeye çalışılması değerlendirilmiştir. Öncelikli amaçları kâr elde etmek ve bazı toplumsal gereksinimleri karşılamak olan işletmeler, bazı
more » ... umlarda ideolojik görüşleri ve düşünsel yaklaşımları aktarmayı ve taraftar toplmayı da amaçlamakta, çalışmalarını bu amaca da yönlendirmektedir. Televizyon işletmelerinin çoğu, genel işletme ilkeleri çerçevesinde öncelikle kazanç sağlamak ve ardından bazı toplumsal gereksinimleri karşılamak için çalışırken, pek çok televizyon kanalının yayınlarında ideolojik yaklaşımların veya dinsel görüşlerin ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Televizyon işletmeleri hukusal veya işlevsel olarak değişik biçimde ortaya çıkarken, işletmenin en üst düzeyindeki kişi veya grup genellikle içeriğin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Televizyon yöneticileri bir yandan kazanç hesabı yaparken bir yandan da düşünsel yaklaşım ve görüşlerini televizyon yayınlarına yansıtmakta, televizyon aracılığıyla görüşlerini kitleye aktarmakta ve izleyicilerden de kendi görüşlerine taraf olmayı beklemektedirler. Bu yaklaşım televizyon işletmelerinin objektiflik ilkesini ortadan kaldırırken, yayınlarda işletme sahibinin düşünsel yaklaşımlarına aşırı ölçüde yer verilmesi durumunda televizyon yayını ideolojik propagandaya dönüşmektedir. Televizyon işletmelerinde düşünsel yaklaşımların televizyon yayınlarına yansıması televizyon kanallarının tarafsızlık ilkesini tartışmaya açarken, ideolojik yaklaşımlarını geniş kitlelere aktarmak ve taraftar bulmak isteyen anamal sahiplerini de televizyon işletmesi kurmaya yönlendirmektedir. Özel televizyon yayıncılığının yasal olduğu ülkelerde düşünsel yaklaşımların televizyondan yansıması da doğal karşılanmaktadır. Abstract In this study, reflection of impact of opinions of television businesses owners is discussed that most of television businesses are commercial establishments, and much
doi:10.9761/jasss2825 fatcat:zepzjs72wvf2pnukbnt7hh3luu