TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÀ DY, HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

Lê Ngọc Phương Qúy, Mai Khánh Vân, Tăng Thuý Vy
2021 HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE ECONOMICS AND DEVELOPMENT  
Giao đất lâm nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ các đối tượng này cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo. Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực sinh sống của đồng bào DTTS Cơ Tu, thuộc địa bàn xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Thông tin nghiên cứu được thu thập từ các tài liệu thứ cấp và phỏng vấn trực tiếp 40 hộ dân cùng 3 cán bộ địa phương. Kết quả chỉ ra rằng, từ năm 2016 đến 2019, xã Cà Dy có 365 hộ đồng bào DTTS
more » ... Tu được giao đất lâm nghiệp để phát triển sinh kế. Diện tích được giao là 1.392,68 ha chiếm 9,72% tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn xã. Có đất rừng, người dân có thêm tư liệu sản xuất, nhiều việc làm và thu nhập được tạo ra, đời sống cải thiện rõ rệt. Kết quả khả quan về kinh tế, môi trường và xã hội từ khi thực hiện đã cho thấy sự cần thiết và phù hợp của chương trình giao đất giao rừng ở xã Cà Dy. Một số khó khăn trong quá trình thực hiện đến từ nội dung chương trình hay do công tác quản lý cũng được nghiên cứu chỉ ra, từ đó, các kiến nghị được đề xuất nhằm cải thiện việc giao đất lâm nghiệp trong thời gian sắp tới.
doi:10.26459/hueunijard.v130i3a.5948 fatcat:pdj6eavr5vchpc4k6z5tcp3icq