Execution of the punishment of imprisonment and some security concerns

Zoran Pavlovic, Zoran Radenovic, Nikola Petkovic
2016 Vojno delo  
Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Pravni fakultet siguravanje bezbednosti u penalnim ustanovama predstavlja pretpostavku od koje zavise praktično sva dalja postupanja. Zaštita imovine, profesionalaca i samih osuđenih otuda je zadatak od izuzetnog značaja. Prihvatajući činjenicu da je u Srbiji u skorijoj istoriji bilo značajnijih bezbednosnih izazova u kazneno-popravnim zavodima i zatvorima težište ovog rada činiće odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koje se tiču upućivanja i
more » ... tiču upućivanja i raspoređivanja osuđenih lica, odnosno disciplinskog kažnjavanja. Pored toga, pažnja će biti posvećena i odgovarajućim podzakonskim aktima, radi formulisanja predloga za unapređenje nacionalne prakse izvršenja krivičnih sankcija. Ključne reči: krivične sankcije, zatvor, raspoređivanje, disciplinske mere Uvod državanje bezbednosti u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija predstavlja pretpostavku od vitalnog značaja. Mogućnost sprovođenja programa tretmana, odnosno specijalno preventivnog delovanja, zavisiće, pre svega, od uspešnosti zaštite infrastrukture i profesionalaca zaposlenih u zatvorima, kao i zaštite osuđenih lica od međusobnog nasilja. 1 Domaći autori samo površno analiziraju bezbednost u srpskim zatvorima. Najčešća zapažanja odnose se na prebunkiranost postojećih kapaciteta, te loše uslove izdržavanja kazne, a što nosi implikacije disciplinskog i bezbednosnog konteksta. 2,3 Zanimljiv doprinos ovoj temi dao je Grgur 4 koji je predstavio rezultate istraživanja stavova na uzorku od 120 osuđenih lica u Okružnom zatvoru u Novom Sadu. Primenom odgovarajućeg upitnika on nalazi da znatan deo osuđenih lica smatra da se postojeće mere bezbednosti neefektivne i da postoji tendencija jačanja neformalnog sistema kontrole u kaznenim ustanovama.
doi:10.5937/vojdelo1607103p fatcat:e73qapf5z5ez7b4k7mppvnsd54