1963 Yılı Kültepe Kazısında Ele Geçen Altı Yeni Tablet

Esma ÖZ, İrfan ALBAYRAK
2005 Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri  
ÖZET 1948'den bu yana, Kültepe'de devam eden kazılar neticesinde, büyük çoğunluğu Asurlu tüccarlara ve bir kısmı da, yerli halktan ticaretle uğraşan kimselere ait tablet arşivleri ele geçirilmiştir. Burada ele alınan tabletler, farklı tüccarların arşivlerinden olup, masraf listeleri, köle alım-satım belgesi ve çeşitli miktardaki malların teslimatına dair notlardan ibarettir. Ele aldığımız belgeler içerisinde, Kültepe metinlerinde ilk defa geçen yerli şahıs isimlerine de rastlamaktayız. ABSTRACT
more » ... amaktayız. ABSTRACT Six New Tablets Discovered in Kültepe during the Excavation of 1963 As a result of the excavations that have been continuously taking place in Kültepe since 1948 many archives of cuneiform tablets have been discovered, the majority of which belonged to Assyrian merchants and a limited number of which to some native persons dealing with trade. The tablets chosen to be the subject matter of this article come from different merchants' archives and include lists of expenses, documents of slave purchase and sale, notes regarding the conditions of delivery of goods in various quantity. In the documents we are dealing with, there are some native personal names upon which we have come for the first time in the Kültepe texts.
doi:10.1501/archv_0000000002 fatcat:fxn2zc5qb5e3zjmrvylz2cufou