MATÈRIA DE BRETANYA, DE CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS, EN EL CONTEXT DE LA LITERATURA AUTOBIOGRÀFICA CONTEMPORÀNIA CARMELINA SÁNCHEZ-CUTILLAS' MATÈRIA DE BRETANYA IN THE CONTEXT OF CONTEMPORANY AUTOBIOGRAPHIC LITERATURE

Anna Esteve
2013 Caplletra   unpublished
Resum: En aquest article ens proposem situar, interpretar i valorar Matèria de Bretanya dins la pro-ducció autobiogràfica catalana més recent. Per tal de satisfer aquest objectiu abordarem, de bon principi, la problemàtica i sempre discutible qüestió del gènere d'aquesta obra. Sense voluntat de perdre'ns entre teoritzacions estèrils però amb la intenció de posar de manifest la filiació de Matèria de Bretanya amb les formes de literatura del jo, mirarem de fer dialogar el relat de
more » ... t de Sánchez-Cutillas amb algunes obres coetànies, especialment valencianes, que posaran en relleu l'existència d'una línia d'escriptura memorialística ben personal que arrenca amb Matèria de Bretanya i arriba fins a l'actualitat. Abstract: This paper aims to set, interpret and evaluate Matèria de Bretanya among the latest Catalan autobiographical literature. To do so, I will begin by discussing the problematic and always controversial issue of this work's genre. In order to show Matèria de Bretanya's affiliation to memoirs without wandering around sterile theories, I will try to relate Sánchez-Cutillas' story with some contemporary works, especially Valencian ones, that highlight the existence of a very particular line of autobiographical writing begining with Matèria de Bretanya and reaching to present times.
fatcat:x5gfniq475hcvajmlyqpuzwley