Recepcija G. K. Chestertona u hrvatskoj katoličkoj periodici 1921.–1945

Vladimir Lončarević
2019 Obnovljeni život  
Od kada se, od 1903., pod vodstvom krčkog biskupa Antuna Mahnića razvijao Hrvatski katolički pokret, pratilo ga je bujanje katoličkog tiska, počevši od pokretanja časopisa Hrvatska straža za kršćansku prosvjetu 1903., prvog hrvatskog filozofijskog časopisa. Taj pokret zauzimao se za rekristijanizaciju Hrvatske, pa su konvertiti na katolicizam među europskom inteligencijom, kojih je od početka 19. stoljeća broj neprestano rastao, u hrvatskom katoličkom tisku nerijetko isticani kao znak i poruka
more » ... kao znak i poruka duhovne renovacije katolicizma u Europi, ali i njegove prihvatljivosti za intelektualnu elitu, što je nerijetko bilo osporavano iz raznih krugova liberalne ili socijalističke, tj. komunističke inteligencije. Među njima bio je i niz intelektualaca s engleskoga govornog područja, među njima i Gilbert Keith Chesterton. Članci o njemu objavljivani su od 1921. do 1945., kada je silom komunističke represije obustavljeno izlaženje katoličkog tiska. Tekstovi se mogu podijeliti u dva korpusa: a) članci o Chestertonu (životopisi, interpretacije i prikazi djela) i b) prijevodi na hrvatski jezik (novele, eseji, izvadci iz knjiga). Vremenski, članci su najviše grupirani oko dvaju ključnih događaja: Chestertonova obraćenja i smrti.
doi:10.31337/oz.74.1.6 fatcat:uckl37rbezfxhdxiac37d5zgzu