Człowiek w przestrzeni medialnej w kontekście fali sinusoidalnej

Jarosław Jęczeń
2022 Roczniki Teologiczne  
Zasadniczo nauki humanistyczne różnią się od przyrodniczych tym, że przedmiotu ich badań nie można ująć w sposób matematyczny. W dobie cyfryzacji ta granica nie jest już tak sztywna, tym bardziej kiedy przedmiotem badań niniejszego artykułu są proporcje między bezpośrednią interaktywną komunikacją interpersonalną (face to face) a interaktywną komunikacją pośrednią za pomocą nowoczesnych technologii komunikacyjnych (online) oraz ich wpływ na człowieka i rodzinę we współczesnej przestrzeni
more » ... ej. Matematyka, pomimo swego zamkniętego charakteru, wyznacza nowe kierunki myślenia, gwarantując przy tym pewną logiczność, a następnie możliwość weryfikacji za pomocą badań, jak ma to miejsce np. w socjologii. Punktem wyjścia, a jednocześnie podstawą do sformułowania wniosków i odpowiedzi na postawione pytanie badawcze jest w tym artykule matematyczna fala sinusoidalna. Umożliwia ona spojrzenie na człowieka w przestrzeni medialnej ostatnich dekad i w dobie COVID 19 oraz pozwala sformułować postulaty na przyszłość.
doi:10.18290/rt226910.2 fatcat:kdhdxgqfmbb7zoiyc3cmucghym