IDENTIFY THE DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS THROUGH FINANCIAL AND STATISTICAL REPORTING

N. Yakimenko-Tereschenko, N. Poberezhna, Ran Huo
2021 Efektyvna ekonomika  
УДК 338.48 Н. В. Якименко-Терещенко, д. е. н, професор, завідувач кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ORCID ID:0000-0003-2927-7989 Н. М. Побережна, к. е. н, доцент, доцент кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ORCID ID:0000-0001-8186-2216 Жань Хо, аспірант кафедри бізнес-аналітики, обліку та
more » ... о-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Реалії, в яких опинились суб'єкти готельно-ресторанного бізнесу, вимагають від них вміння правильно ідентифікувати та оцінювати поточний стан, тенденції подальшого розвитку, а також розробляти ефективні стратегічні управлінські рішення, реалізовувати тактичні дії щодо адаптації до мінливих та складних умов зовнішнього середовища. Стаття присвячена дослідженню стану, результатів функціонування, а також визначенню різнорівневих управлінських заходів щодо подальшого розвитку суб'єктів готельноресторанного бізнесу. Увага була приділена дослідженню фінансової результативності їх діяльності в період пандемії, змінам їх кількісного складу, а також зв'язку виявленої негативної динаміки зі змінами показників споживання та витрат домашніх господарств в Україні. Виокремлено проблеми суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу, а також
doi:10.32702/2307-2105-2021.6.11 fatcat:3h7dyihctbdnlco5vrcko3tge4