ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ПРИ ЗАСВОЄННІ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ІЗ ДИСЦИПЛІНИ "ХІРУРГІЯ"

R. T. Kuzenko
2017 Медична освіта  
Мета дослідження – покращити оволодіння практичними навичками та методиками студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації при вивченні дисципліни "Хірургія".Матеріали та методи дослідження. Згідно з Тимчасовою наскрізною робочою програмою для підготовки студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" (Київ, 2015), для оволодіння практичними
more » ... рактичними навичками та методиками, в переліку практичних навичок, якими повинні оволодіти студенти ІV–VI курсів медичного факультету при вивченні дисципліни "Хірургія" зазначено, що, вони повинні засвоїти та вивчити практичні методики та навички з "Проктології".Результати й обговорення. З метою оволодіння зазначеними практичними навичками на кафедрі хірургії № 2 та кардіохірургії на базі віварію створено навчально-тренувальний центр з "Хірургії" для навчання студентів ІV–VI курсів медичного факультету. Прослідковані переваги використання навчального тренажера в якісному засвоєнні студентами пальцевого обстеження прямої кишки. При виконанні пальпації на тренажері зі вставкою нормальної слизової оболонки у чоловіків та жінок, студенти змогли краще зрозуміти та відчути тактильну різницю під час виконання методики в порівняльному аспекті.Висновки. Застосування медичного навчального тренажеру пальпації пухлин прямої кишки дає можливість студентам набути практичні навики з проктології та систематично їх удосконалювати. З нашого досвіду, відпрацювання практичних навиків на медичному навчальному тренажері викликає надзвичайно живий інтерес, збільшує мотивацію студентів до поглиблення знань з хірургії, дає можливість кожному проявити свої знання та навички.
doi:10.11603/me.2414-5998.2017.1.7416 fatcat:z6x4gn2zmzcorczbvrveqsrjny