A Framework to COTS Component Selection and Evaluation Processes

Agnieszka KONYS
2015 Przeglad Elektrotechniczny  
The process of knowledge acquisition of COTS (Commercial Off-The-Shelf) components may provide many difficulties. The existence of a huge amount of diffused information is one of the existing inconveniences related to the selection process. Furthermore, the problem of a choice of a proper methodology supporting COTS component selection and evaluation processes is characterized by a high level of complexity. This paper presents a framework to COTS component selection and evaluation processes.
more » ... framework to support COTS component selection and evaluation processes should improve the process of knowledge acquisition of COTS components and methodologies supporting COTS selection and evaluation. Streszczenie. W artykule podjęto problematykę procesu pozyskiwania wiedzy o składnikach COTS oraz wskazano trudności związane z tym procesem (m.in. dobór właściwej metodologii, rozproszenie wiedzy). Przedstawiono propozycję rozwiązania -framework wspomagający proces doboru i oceny składników COTS, którego głównym założeniem jest usprawnienie procesu pozyskiwania wiedzy na temat składników COTS oraz metodologii wspomagających ich dobór i ocenę. (Framework wspomagający proces doboru i oceny składników COTS).
doi:10.15199/48.2015.02.21 fatcat:svvwpgrzl5eoviigfaqq5okgsi