The Genus Botrytis and Botrytiscinerea species: Pathogenic, morphological and epidemiological characteristics

Brankica Tanovic, Jovana Hrustic, Goran Delibasic
2011 Pesticidi i Fitomedicina  
Primljen: 10. februara 2011. Prihvaćen: 28. februara 2011. REZIME Vrste roda Botrytis rasprostranjene su svuda gde se gaje ili su prisutne njihove biljke-domaćini -od hladnih zona Aljaske do toplih i suvih područja u Izraelu. Imaju nekrotrofni životni ciklus koji je najčešće tesno povezan sa fenologijom domaćina. Rod obuhvata 22 vrste od kojih većina ima uzak krug domaćina -parazitira biljke jednog roda ili jedne familije. Polifagna vrsta Botrytis cinerea, prouzrokovač sive truleži,
more » ... ruleži, najznačajniji je i najproučavaniji predstavnik ovog roda. Godišnje se objavi više od 350 radova koji se odnose na sve aspekte istraživanja ovog nekrotrofnog patogena. U ovom radu je dat pregled dosadašnjih saznanja o patogenim, morfološkim i epidemiološkim karakteristikama vrsta roda Botrytis, a posebno vrste B. cinerea. Detaljno su obrađeni simptomi oboljenja koje prouzrokuje B. cinerea na različitim biljnim vrstama i različitim delovima biljaka, morfološka i genetička varijabilnost vrste. Takođe, ukazano je i na moguće izvore varijabilnosti, kao i na pokušaje podele vrste na dve grupe -Grupu I (B. "pseudocinerea") i Grupu II (B. cinerea "sensu-stricto").
doi:10.2298/pif1101023t fatcat:mnyylji525bsbd2irwesbmd2me