HAYDİ KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM! TERSİNE GÖÇÜN SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ: YENİYOL KÖYÜ ÖRNEĞİ

Emek Barış Kepenek, Prof.Dr. Tülay Uğuzman
2018 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi  
doi:10.21560/spcd.v18i39974.437198 fatcat:7ot4h4phzrg4rp46zljfattkh4