Monoartritlər: diaqnostika və reabilitasiya

Nuriyev A.A., Vahid G.B., Zamanov N.T., Ahmedova E.I., Guliyeva T.A.
2020 Journal of Theoretical, Clinical and Experimental Morphology  
Məqalədə monoartritlərdə diaqnostika, müalicə və reabilitasiya məsələləri müzakirə olunmuşdur.Tədqiqatda bir sıra hallarda poliartritlərin başlanğıcında tək oynaq zədələnməsinin təsadüf etməsi, monoartritlərlə yaş arasında uyğunluq məsələləri, infeksiyalarla bağlı oynaqların mono zədələnməsi kimi problemlər öz şərhini tapmışdır. Eləcə də icmalda müasir diaqnostika üsullarının monoartritlərin təyinində roluişıqlandırılmış, müalicə və reabilitasiya prinsiplərinə yer ayrılmışdır.
doi:10.28942/jtcem.v2i3-4.136 fatcat:zgjl644ha5aqfm737syevph6c4