Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ), Ψυχικές Διαταραχές και Χρόνιος Πόνος [article]

Σοφία Κουτσιαρή, University Of Thessaly, Μπακούρας Σιδέρης
2020
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών καθώς και η ύπαρξη χρόνιου πόνου σε ελληνικό δείγμα ασθενών με διάγνωση ΣκΠ καθώς και της συχνότητας εμφάνισής τους στο συγκεκριμένο πληθυσμό.
doi:10.26253/heal.uth.9030 fatcat:b72quimkzjewlnxvrgjncypqga