Research Report on Corporate Social Responsibility of China [book]

Jiagui Chen, Qunhui Huang, Huagang Peng, Hongwu Zhong
2015 Current Chinese Economic Report Series  
doi:10.1007/978-3-662-45363-6 fatcat:egfwbpvh5fazto5pwmfkutu3tq