Evlilik Kalitesi Ölçeği'nin Geliştirilmesi

Betül GÜREL, Zeynep ÇOPUR
2020 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Bu çalışmada, Türkiye'de geliştirilmiş olan Evlilik Kalitesi Ölçeği (EKÖ) tanıtılmıştır. EKÖ'nün geçerlik ve güvenirlik çalışması, evli çiftlerden elde edilen iki farklı veri seti (n1 = 422; n2 = 556) üzerinde gerçekleştirilmiştir. EKÖ'nün geçerliği üç farklı yöntemle test edilmiştir: Birincisi, EKÖ'nün geçerliği, 422 evli bireye ilişkin veri seti üzerinde Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ile incelenmiştir. İkincisi, EKÖ'nün geçerliği için 556 evli bireye ilişkin veri seti üzerinde Doğrulayıcı
more » ... ktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçları, maddelerin beş faktör ile temsil edilebileceğini göstermektedir. Üçüncüsü, EKÖ'nün benzer ölçekler geçerliği, Hilton ve Devall (1997) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından Türkçe'ye uyarlanan Aile Ekonomik Güçlük Ölçeği (AEGÖ) ve Pines (1996) tarafından geliştirilen ve Çapri (2008) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Eş Tükenmişlik Ölçeği (ETÖ) kullanılarak incelenmiştir. Bulgular, EKÖ'nün evli bireylerin evlilik kalitesini ölçmek amacıyla güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.
doi:10.33537/sobild.2020.11.2.4 fatcat:mlm4wkdfjvh5daryrdkjwviiuu