Το θωράκιο με το γοργόνειο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Εικονογραφικά και τοπογραφικά της πρωτοβυζαντινής Κορίνθου

Γιάννης ΘΕΟΧΑΡΗΣ
2014 Deltion of the Christian Archaeological Society  
<p>Η εικονογραφική ανάλυση του θωρακίου με το γοργόνειο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών (ΒΧΜ 317) δείχνει ότι ο διάκοσμός του ανήκει στο κεφάλαιο της πολεμικής κατά των δαιμονικών ειδώλων. Μέσα από τον συσχετισμό της εικονογραφίας του με το μαρτύριο του αγίου Λεωνίδη προτείνεται η ταύτιση του κρηναίου οικοδομήματος στο Λέχαιον, όπου βρέθηκε το θωράκιο, με αγίασμα αφιερωμένο στον Λεωνίδη και τις συμμάρτυρές του.</p>
doi:10.12681/dchae.1237 fatcat:ympl6pjvojcaxag747qrrw472q