Στρατηγικές σχεδιασμού και μεθοδολογία για την διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων [article]

Ελπινίκη Μαρούλη, Δημοσθένης Κυριαζής, University Of Piraeus
2020
Ένας από τους βασικούς κανόνες χρήσης δεδομένων για επιχειρηματικούς σκοπούς είναι τόσο απλός: η ποιότητα των αποφάσεών σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των δεδομένων σας. Ωστόσο, απλά γνωρίζοντας ότι δεν είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Για να έχετε απτά αποτελέσματα, θα πρέπει να μετρήσετε την ποιότητα των δεδομένων σας και να δράσετε σε αυτές τις μετρήσεις για να το βελτιώσετε. Εδώ, ρίχνουμε λίγο φως στα περίπλοκα ζητήματα ποιότητας δεδομένων και μοιραζόμαστε συμβουλές για το πώς να
more » ... λές για το πώς να υπερέχουν στην επίλυσή τους.
doi:10.26267/unipi_dione/71 fatcat:ycldstiw5vd6zbp4czu76hzfre