Методичний підхід до визначення джерел загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері

Vitaliy Katsalap, Оleksandr Voitko, Yurii Tsurko
2019 Sučasnì Informacìjnì Tehnologìï u Sferì Bezpeki ta Oboroni  
1 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна 2 Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ У ВОЄННІЙ СФЕРІ Запропоновано методичний підхід до визначення джерел загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері, яка на відміну від існуючих враховує інформаційну можливість кожної складової воєнної організації. Використання такого підходу дасть можливість передбачити можливі зміни
more » ... ачити можливі зміни в інформаційному просторі. Відповідно до розробленої методики проведена якісна оцінка характеристик, які впливають на вагу часткових критеріїв відносної пріоритетності загроз інформаційної безпеки держави у воєнній сфер. Особливості квантифікації комплексних інформаційних загроз дозволяє: практично оцінювати стан інформаційної безпеки за кожною сферою національної безпеки; цілеспрямовано формувати і розвивати моніторинг зовнішніх і внутрішніх загроз інформаційній безпеці на основі системи показників цих загроз; більш обґрунтовано приймати рішення щодо підвищення рівня інформаційної безпеки за всіма сферами національної безпеки. Ключові слова: загрози, інформаційна безпека, воєнна організація держави
doi:10.33099/2311-7249/2019-34-1-103-108 fatcat:ch7x6vtgbzamfgd2z6l55alzze