ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Н. Д. Гарматюк, В. П. Марценюк
2013 Медична освіта  
У статті йдеться про суть і значення контролю знань для навчально-виховного процесу, про тестовий контроль як<br />один з ефективних та оптимальних методів перевірки знань, умінь та навичок студентів. Виділено основні види тестів<br />залежно від етапу навчального процесу, на якому вони впроваджуються. Тестовий контроль сприяє активізації пізна-<br />вальної діяльності, формує у студентів навички самостійної роботи, розвиває вміння логічно мислити.
doi:10.11603/me.v0i3.2179 fatcat:kqqy7ip6b5audnrp62pqcuqlvu