Praktyki pedagogiczne w opinii studentów pedagogiki specjalnej

Agnieszka Maria Pawlak-Kindler
2018 Lubelski RocznikPedagogiczny  
<p>W artykule przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród studentek kierunku pedagogika specjalna na UMCS-ie w Lublinie. Badania dotyczyły realizacji praktyk pedagogicznych obowiązujących na tym kierunku. Ich wyniki zostały zaprezentowane<br />dyrektorom i nauczycielom (opiekunom praktyk w placówkach) podczas spotkania, na którym omawiano kwestię związane podnoszeniem jakości praktyk przez UMCS. Miało to na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań i postulatów, które pomogą w
more » ... re pomogą w efektywny sposób zmodyfikować dotychczasowe działania w obszarze praktycznego przygotowania do zawodu nauczyciela-pedagoga specjalnego.</p>
doi:10.17951/lrp.2017.36.2.185 fatcat:ojooonh23zdnfnzuvzyn7ugnmu