Aligator u kanalizaciji: Urbane legende kao kognitivne mape

Ljubomir Hristić
2007 Etnoantropološki Problemi  
Identifikovanje analogija može dati značajan uvid u paradigmatsku legendu o aligatorima u njujorškoj kanalizaciji, koja se može svrstati u tipologiju mitova i glasina po nekoliko osnova u zavisnosti od toga šta smatramo njenom centralnom, odnosno nosećom karakteristikom. Naizgled, u vidu opozicija pronalazimo čoveka i životinju odnosno grad i divljinu, dok su samerljive relacije one između čoveka i grada (kroz medijaciju kulture) s jedne, odnosno divljine i životinja (kroz medijaciju, spram
more » ... dijaciju, spram kulture, opozitne prirode) s druge strane. Ipak, kao što ćemo pokazati, ova legenda sadrži dublju kognitivnu strukturu.
doi:10.21301/eap.v2i2.4 fatcat:gurjbp3j6ncvjjtb6ggihbbxja